KB4549951 עלול לגרום לתקלות ב- Windows 10 version 1903/1909

עדכון האבטחה KB4549951  ששוחרר ב- 14/04/2020 (במסגרת עדכון האבטחה החודשי) עבור מערכות ההפעלה Windows 10 verion 1903/1909 ו- Windows Server 1903/1909 גורם על פי הדיווחים (במקרים מסויימים) לקריסה של מערכת ההפעלה (Blue Screens of Death / BSOD) ולמגוון רחב נוסף של תקלות ותופעות. בשלב זה נראה כי הסרת העדכון היא הפעולה היחידה המאפשרת התמודדות זמנית עם הבעייה (במידה ואכן קיימת). על מנת להסיר את העדכון בצע את הפעולות הבאות:

  •  לחץ על Start ואח”כ על Settings (או על שילוב המקשים Win + I)
  • לחץ על Update & Security ואח"כ על View update history
  • לחץ על Uninstall Updates ואתר את העדכון (באמצעות תיבת החיפוש או על פי תאריך העדכון)
  • סמן את העדכון, לחץ על Uninstall ואתחל (Restart) את המחשב.
התגובות סגורות.