תקלה במנגנון החיפוש Windows Search

שילוב מנגנון החיפוש Bing Search במנגנון החיפוש Windows Search של מערכת ההפעלה Windows 10 גרם לתקלה במנגנון החיפוש Windows Search. חיפוש באמצעות תיבת החיפוש שבסייר הקבצים (File Explorer) ו/או חיפוש באמצעות תיבת החיפוש הממוקמת על סרגל המשימות (Task Manager) לא יציג תוצאות. על מנת לתקן את הבעיה יש להגדיר כניסה חדשה במערכת הרישום (Registry). מידע נוסף הכולל הנחיות לתיקון ידני ו/או קובץ רישום (Registry File) שימנע את הצורך להגדיר את הפרמטרי הנדרשים באופן ידני זמינים במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer)

התגובות סגורות.