Microsoft 365 Life

מיקרוסופט (Microsoft) מתכוונת לשדרג את חבילת היישומים Office 365 המיועדת למשתמשים ביתיים ולמשתמשים שאינם ארגוניים (Consumers). החבילה החדשה תקרא כפי הנראה Microsoft 365 Life ותכלול בנוסף לחבילת היישומים Office 365 מנהל סיסמאות (Password Manager) ואולי גם יישומים נוספים. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- ZDNet) ; הערה: חביל היישומים Microsoft 365 המיועדת לארגונים כוללת את Office 365, את Windows 10 ומוצרים נוספים, גרסת ה- Life לא תכלולל כפי הנראה את מערכת ההפעלה Windows 10.

התגובות סגורות.