Windows Sandbox, ארגז החול של מערכת ההפעלה חלונות 10

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 version 1903 Pro / Enterprise כוללת מכונה וירטואלית ייעודית (מובנית) שאמורה לשמש “ארגז חול” (Sandbox). מכונה זו, שהפעלתה פשוטה ומהירה מאפשרת למשתמש להריץ (לצורך בדיקות בעיקר) תוכניות ויישומים  בסביבה מוגנת ומבודדת. עבודה בארגז חול מונעת (מצמצמת באופן משמעותי) את ההשפעה ובעיקר את אפשרות הפגיעה של היישומים המופעלים בארגז החול במערכת ההפעלה של המחשב ו/או בתוכנות וביישומים המותקנים במחשב. על מנת להפעיל את "ארגז החול" בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על סמל/תיבת החיפוש (Search).
  • הקלד Turn Windows features on or off
  • סמן את האפשרות Windows Sandbox

הערות והרחבות:

  • סגירת "ארגז החול" (Windows Sandbox) מוחקת לחלוטין את כל הפעילות, היישומים והקבצים שהותקנו ו/או הועברו לארגז החול.
התגובות סגורות.