מיקרוסופט דוחה את מועד סיום התמיכה ב- Exchange Server 2010

מיקרוסופט (Microsoft) החליטה לדחות את מועד סיום התמיכה המורחבת/הנוספת (Extended Support) ב- Exchange Server 2010.  תאריך סיום התמיכה המקורי היה ה- 14/01/2020, התאריך החדש שנקבע לאחר שהוחלט לדחות הוא ה- 13/10/2020, מידע נוסף זמין ב: Microsoft

התגובות סגורות.