Disable Windows Updates: נטרול (הפסקת) עדכונים אוטומטיים

[ Windows 10 ] … כלי העזר החינמיים הבאים מאפשרים למשתמש לנטרל (Disable) במהירות וללא צורך בידע טכני משמעותי את פעולת מנגנון העדכון האוטומטי Windows Update. נטרול מנגנון העדכון שאינו מומלץ עקרונית חייב להיעשות רק במידה ונוצרו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובאופן זמני בלבד.

  • Windows Update Blocker : יישום זה מנטרל את מנגנון העדכון באמצעות נטרול ה- Services הרלוונטיים. האפשרות "Protect Service Settings" מונעת שינוי בלתי מבוקר (שאינו יזום ע”י המשתמש) של ה- Services שנוטרלו. יישום נייד.
  • StopUpdates10 :  יישום זה המתבסס על ממשק פשוט המאפשר את נטרול מנגנון העדכון האוטומטי בלחיצה אחת זמין בגרסת התקנה וגם בגרסה ניידת.
  • Wu10Man : יישום זה מאפשר לך לנטרל את מנגנון העדכון באמצעות גישה למאפיינים הרלוונטים ב- Group Policy ו/או באמצעות נטרול ה- Services הרלוונטים ו/או נטרול הגישה (Hosts file) לאתרים הדוחפים עדכונים. יישום נייד.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.