PDF Tools : כלים לעבודה עם מסמכי וקובצי PDF

כלי העזר החינמיים (Free) הבאים כוללים מגוון רחב של כלים (Tools) המאפשרים למשתמש לעבוד עם מסמכי/קובצי PDF ולבצע מגוון רחב של פעולות כמו, מיזוג דפים/מסמכים (Merge), פיצול (Split), המרת פורמטים (Convert), הגנה והצפנה (Encrypt), הוספת סימני מים (Watermark) ועוד.

מאמר זה מוגש “כמות שהוא” (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה.

התגובות סגורות.