פעל בדחיפות כדי להתגונן מפני BluKeep

בהמשך לידיעה הקודמת שפרסמנו בנושא. קבוצת אבטחת הסייבר (Cybersecurity team) של חברת מיקרוסופט (DART / Detection and Response Team) מפצירה במשתמשים פרטיים ו/או בארגונים להתקין בדחיפות (במידה ומתקיימים התנאים היוצרים סיכון) את העדכונים הנדרשים כדי לנטרל את פרצת האבטחה BlueKeep שהתגלתה כבר לפני מספר חודשים  ב- Remote Desktop Protocol / RDP שבמערכות ההפעלה הבאות:

Windows XP
Windows 2000
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2

מידע נוסף זמין ב: Microsoft Security וב- CISA

התגובות סגורות.