BlueKeep exploit התווסף לחבילת הכלים CANVAS

בהמשך לידיעה הקודמת שפרסמנו בנושא, קוד זדוני המנצל/תוקף (Exploit) את פרצת האבטחה BlueKeep התווסף לחבילת הכלים CANVAS המשמשת Penetration testers ומומחי/חוקרי אבטחה לביצוע בדיקות. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer)

התגובות סגורות.