Intel® Performance Maximizer

אינטל (Intel) שחררה כלי עזר חדש המאפשר למשתמש לאפשר/להפעיל Overclocking למעבד (CPU) באופן אוטומטי. Overclocking היא פעולה יזומה הגורמת להעלאת תדר השעון של המעבד לערך הגבוה מתדר העבודה המקסימלי הנתון במפרט היצרן וזאת כדי לקבל ביצועים טובים יותר. הכלי החדש הנקרא Intel® Performance Maximizer תומך (אך ורק) במעבדי הדור התשיעי (9th Gen) המאפשרים Overclocking (מעבדים שאינם נעולים לאפשרות זו – Unlocked).

הערה:

יישום זה נתמך ע"י מערכת ההפעלה Windows 10 version 1809 ומעלה.

התגובות סגורות.