BlueKeep: פרצת אבטחה חמורה ב- Remote Desktop (RDP) protocol

בהמשך לידיעה הקודמת ששחררנו בנושא, פרצת אבטחה חמורה (שם קוד BlueKeep) התגלתה ב- Remote Desktop (RDP) protocol שבמערכות ההפעלה המפורטות בהמשך. מיקרוסופט שחררה מידע ועדכונים ( כולל גם עבור Windows XP !) כבר ב- 14/05/2019, כעת, לאור חומרת הבעיה פרסמה גם סוכנות ה- NSA דף הנחיות והמלצה למשתמשים לעדכן בדחיפות את מערכות ההפעלה הרלוונטיות.

מערכות ההפעלה המושפעות מהפרצה הן:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2

מידע מפורט אודות הגרסאות הפגיעות וקישורים לעדכונים זמין ב:

מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- ZDNet)

התגובות סגורות.