קבלת מידע אודות הסיבות שגרמו לכישלון הליך השדרוג של Windows 10

[ עדכון ]

כלי העזר SetupDiag המאפשר לאדמיניסטרטור (Admin) ו/או למשתמש שיש לו את הידע הטכני הנדרש לקבל מידע ופרטים אודות הסיבות שגרמו לכישלון הליך השדרוג של מערכת ההפעלה Windows 10 היה עד ל- Windows 10 version 2004 כלי עזר חיצוני, החל מגרסה 2004 הפך להיות כלי העזר חלק מ- Windows Update. מידע (טכני) נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft)

[מאמר מקורי, פורסם ב: 06/05/2019 ]

כלי העזר SetupDiag.exe הוא כלי אבחון (Diagnostic) חינמי מתוצרת חברת Microsoft (מיקרוסופט) המופעל משורת הפקודה (Command-line). כלי זה המעבד את קבצי ה- Log (לוג) הרלוונטיים (Windows install logs) מאפשר לאדמיניסטרטור ו/או למשתמש שיש לו את הידע הטכני הנדרש לקבל מידע מפורט אודות הסיבות שגרמו לכישלון הליך השדרוג של מערכת ההפעלה Windows 10 (שדרוג מגרסה מותקנת לגרסה חדשה). SetupDiag.exe יכול עקרונית לספק מידע גם על כישלון הליך השדרוג ממערכות ההפעלה Windows 7 SP1 ו- Windows 8.1 ל- Windows 10, אולם, במקרים אלו צריך יהיה להעתיק את קבצי ה- Log מהמחשב אותו אנו רוצים לשדרג למחשב המתבסס על Windows 10 בו יופעל הכלי.

התגובות סגורות.