ניטור רמת הפעילות של המעבד והזיכרון

כלי העזר החינמי CPU Monitor and Alert מנטר (Monitor) באופן קבוע ורציף את רמת הפעילות של המעבד (CPU) ואת רמת הפעילות של הזיכרון (RAM). במסגרת הגדרת אופן הפעולה של מנגנון הניטור צריך המשתמש לקבוע רמת סף להתראה (Warning threshold), או, להשאיר את הגדרות ברירת המחדל העומדות על 85% ללא שינוי, הגעה של המעבד ו/או הזיכרון לרמות הסף שהוגדרו תפעיל את האמצעים הבאים (אחד או יותר):

  • …Kill the top CPU or MEMORY Usage process: אפשרויות שונות של סגירת הפרוסס/ים הגורמ/ים לצריכת משאבים גבוה של המעבד ו/או של הזיכרון.
  • …Play Warning sound: צור התראה (Alert) קולית.
  • Enable sending alerts: שלח התראה באמצעות הודעת טקסט (SMS) ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני (Email).

#  CPU Monitor and Alert,  תוכנה חינמית

הערות והרחבות:

  • כדי להגיע למסך ההגדרות לחץ על File ואח"כ על Setup
  • על מנת לנטר יישום/תוכנית מסויימת בלבד לחץ על File ואח"כ על Setup to monitor a specific program

Tools..I, System Info..I, Supp..I

התגובות סגורות.