Ransomware ID, זיהוי סוג וירוס הכופר

המאמר “Ransomware Decryption: פענוח קבצים שהוצפנו ע”י תוכנות כופר” שפורסם לאחרונה כאן ב- Suppware מציג אוסף רחב למדי של כלי פענוח (Decryption tools) שעשויים לאפשר למשתמש (שיש לו את הידע הטכני הנדרש) להסיר את ההצפנה מקבצים שהותקפו (הוצפנו) ע”י וירוסי (תוכנות כופר). יחד עם זאת, כדי לבדוק אם ברשימת הכלים הזמינים (הנ”ל) קיים כלי שעשוי (יכול) להתמודד עם וירוס הכופר הרלוונטי יש צורך לזהות תחילה את סוג וירוס הכופר (שם, משפחה, תת-משפחה) שביצע את התקיפה. להלן אוסף כלים ומשאבים שעשויים לאפשר לך לזהות את סוג וירוס/תוכנת הכופר.

Security and Privacy..I

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.