כיבוי אוטומטי של המחשב כאשר רמת הסוללה נמוכה מאוד

[ Windows 10 version 1803 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 מאפשרת לך להגדיר כי במידה ורמת הטעינה של הסוללה (Battery) תגיע לרמה נמוכה (Low) אותה הגדרת (מראש), תבוצע באופן אוטומטי אחת מהפעולות הבאות: Sleep (מעבר למצב שינה), Hibernate (מעבר לתרדמה/חוסר פעילות מוחלטת), Shut down (כיבוי). על מנת להגדיר את רמת ההסוללה שתפעיל (Trigger) את מנגנון התגובה ועל מנת לקבוע ולהגדיר את סוג הפעולה שתתרחש במצב זה בצע את השלבים הבאים.

  • לחץ על סמל/תיבת החיפוש (Search) שעל סרגל המשימות (Task Manager) והקלד gpedit.msc. לחילופין ניתן ללחוץ על שילוב המקשים Win + R ולהקליד בתיבת הטקסט gpedit.msc
  • לחץ על gpedit.msc או על Edit group policy והפעל את הכלי.
  • לחץ על Administrative Templates הממוקם תחת Computer Configuration ואח”כ על System
  • לחץ על Power Management ואח"כ על Notification Settings
  • לחץ על Low battery notification level כדי לקבוע את רמת הסוללה (ב- %) שתוגדר כ- Low, הגעה לרמה זו תפעיל את אחת מהאפשרויות המפורטות לעיל.
  • לחץ על Low battery notification action כדי לקבוע מה יקרה (Sleep, Hibernate או Shut down) כשרמת הסוללה תגיע לסף (%) שנקבע בסעיף הקודם.

הערה:

  • ההנחיות המפורטות במאמר זה נבדקו בסביבת מערכת ההפעלה Windows 10 version 1803, יחד עם זאת, יתכן כי המאמר רלוונטי גם לגרסאות נתמכות אחרות של מערכת ההפעלה Windows 10.
התגובות סגורות.