החזר את הגדרות ה- Firewall לתצורת ברירת המחדל

[ Windows 10 version 1809 ] … על מנת לאפס את הגדרות ה- Firewall (חומת אש) המובנה ולהחזיר את הגדרות היצרן (Restore firewall to default) בצע את הפעולות הבאות:

  • הקלד בתיבת החיפוש Windows defender
  • זהה (ברשימת תוצאות החיפוש) את היישום Windows Defender Security Center ולחץ עליו.
  • לחץ על Firewall & network protection
  • לחץ על Restore firewalls to default והמשך על פי ההוראות המופיעות על המסך.

הערה:
מדריך זה נבדק בסביבת מערכת ההפעלה Windows 10 version 1809, יחד עם זאת, יתכן כי המידע המפורט רלוונטי גם לגרסאות נתמכות אחרות.

התגובות סגורות.