ניקוי אוטומטי של הדיסק הקשיח באמצעות Storage Sense

[ Windows 10 version 2004 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 version 2004 (כמו גם גרסאות קודמות)  מאפשרת מחיקה אוטומטית של קבצים שאינם נדרשים (קבצים זמניים ואחרים). על מנת לאפשר את פעולת מנגנון הניקוי הנקרא Storage Sense ועל מנת להגדיר את מאפיייני הפעולה על פי צרכיך בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על כפתור Start ואח”כ על Settings (לחילופין, ניתן ללחוץ על שילוב המקשים Win + I).
 • לחץ על System ואח"כ על Storage
 • העבר את כפתור ה- Storage Sense ל- On ולחץ על  Configure Storage Sense or run it now

#  Run Storage Sense, הגדר את אופן הפעולה של מנגנון הניקוי:

 • הגדר את Run Storage Sense: באמצעות מאפיין זה תוכל לקבוע מתי יופעל מנגנון הניקוי (בחר אחת מהאפשרויות),  אחת ליום, אחת לשבוע, אחת לחודש, או, רק כאשר הנפח הפנוי של הדיסק נמוך מתחת לערך מסוים שנקבע ע"י מערכת ההפעלה.

#  Temporary Files, הגדר את אפשרויות המחיקה של קבצים זמניים:

 • סמן את Delete temporary files that my apps aren’t using על מנת לאפשר מחיקת קבצים זמניים שאינם בשימוש.
  • Delete file in my recycle bin if they have been there for over:  אפשר מחיקה אוטומטית של קבצים הנמצאים בסל המחזור יותר מיום אחד, 14, 30 או 60 ימים. על מנת שלא לאפשר כלל בחר ב- Never.
  • Delete files in my Downloads folder if they haven't been opened for more than:  אפשר מחיקה אוטומטית של קבצים בתיקיית ההורדות (Downloads) שלא נפתחו (קרי, שלא נעשה בהם שימוש) יותר מיום אחד, 14, 30, או 60 ימים. על מנת שלא לאפשר כלל מחיקת קבצים מתיקיה זו בחר ב- Never.

#  Free up space now (נקה עכשיו):

 • מאפיין זה מאפשר לך לנקות את הדיסק באופן מיידי, לחיצה על Clean now תנקה את הדיסק על פי ההגדרות שהוגדרו בסעיף ה- Temporary Files.
  • סימון התיבה Delete previous version of Windows יאפשר למערכת למחוק גרסה קודמת של מערכת ההפעלה (במידה ועדיין קיימת בדיסק), אולם, שים לב ! מחיקה של גרסת Windows קודמת עלולה לגרום לכך שלא תהיה אפשרות לבצע חזרה לאחור (Rollback). בנוסף, מערכת ההפעלה מוחקת את הגרסה הקודמת באופן אוטומטי לאחר 10 ימים, לכן מומלץ עקרונית שלא לאפשר מחיקת גרסה קודמת של Windows אלא אם קיימת בעיית נפח קריטית שאינה מאפשרת תפקוד תקין.

 

התגובות סגורות.