ניקוי אוטומטי של הדיסק באמצעות Storage Sense

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 May 2019 Update מאפשרת מחיקה אוטומטית של קבצים שאינם נדרשים (קבצים זמניים ועוד), על מנת לאפשר את פעולת המערכת הנקראת Storage Sense ועל מנת להגדיר את מאפיייני הפעולה שלה על פי צרכיך בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על כפתור Start ואח”כ על Settings (לחילופין, ניתן ללחוץ על שילוב המקשים Win + I).
 • לחץ על System ואח”כ על Storage
 • העבר את כפתור ה- Storage Sense ל- On ולחץ על  Configure Storage Sense or tun it now
 • הגדר את אופן הפעולה של מנגנון ניקוי הקבצים Storage Sense:
  • Run Storage Sense:  הגדר/קבע מתי יופעל מנגנון הניקוי. בחר אחת מהאפשרויות הבאות, אחת ליום, אחת לשבוע, אחת לחודש, או, רק כאשר הנפח הפנוי של הדיסק נמוך (על פי החלטת מערכת ההפעלה).
  • Temporary Files / Delete temporary files that my apps aren’t using:  אפשר מחיקת קבצים זמניים שאינם בשימוש.
  • Temporary Files / Delete file in my recycle bin if they have been there for over:   אפשר מחיקה אוטומטית של קבצים הנמצאים בסל המחזור יותר מ- 1, 14, 30 או 60 ימים. על מנת שלא לאפשר כלל בחר ב- Never
  • Temporary Files / Delete files in my Downloads folder if they have there for over:   אפשר מחיקה אוטומטית של קבצים הנמצאים בתיקיית Downloads יותר מ- 1, 14, 30 או 60 ימים. על מנת שלא לאפשר כלל בחר ב- Never
  • Free up space now:  מאפיין זה מאפשר למשתמש לנקות את הדיסק באופן מיידי, לחיצה על Clean now תנקה את הדיסק על פי ההגדרות שהוגדרו בסעיף ה- Temporary Files (ראה לעיל). שים לב !  סימון התיבה “Delete previous versions of windows” יגרום לכך שגרסת ה- Windows  הקודמת תמחק גם היא, מחיקה זו לא תאפשר חזרה (Rollback) לגרסה הקודמת. מערכת ההפעלה מוחקת את הגרסה הקודמת באופן אוטומטי לאחר 10 ימיםף לכן לא מומלץ עקרונית לסמן תיבה זו (אלא אם קיימת בעיית נפח שאינה מאפשרת תפקוד תקין).

הערה:
ההנחיות המפורטות במאמר זה נבדקו בסביבת מערכת ההפעלה Windows 10 version 1903 , יחד עם זאת, יתכן כי המאמר רלוונטי גם לגרסאות נתמכות אחרות של מערכת ההפעלה Windows 10.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.