Microsoft מתכוונת (כנראה) להחליף את דפדפן ה- Edge

מיקרוסופט (Microsoft) מתכוונת כפי הנראה להחליף את דפדפן ה- Edge בדפדפן חדש שיתבסס על הקוד הפתוח Chromium. דפדפן ה- Edge המוגדר כדפדפן ברירת המחדל (Default) של מערכת ההפעלה Windows 10 לא מצליח להתחרות ב- Chrome ו/או Firefox וזו כפי הנראה הסיבה העיקרית להחלפתו הצפויה. הקוד הפתוח Chromium עליו מתבססים דפדפנים רבים (Chrome, Vivaldi, Opera ועוד) הוא כאמור הבסיס לדפדפן החדש. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Windows Central). הערה: עד כה לא התקבל אישור ו/או תגובה כל שהיא בנושא האמור מטעמה של חברת מיקרוסופט.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.