התקנת Windows 10 version 1809 עלולה למחוק קבצים

מדיווחים של משתמשים עולה כי במקרים מסויימים עלולה התקנת העדכון החדש Windows 10 October 2018 Update / Version 1809 לגרום למחיקת כל הקבצים המאוחסנים בתיקיית Documents ו/או גם בתיקיות אחרות כמו Desktop, Downloads ועוד. כל הדיווחים המתייחסים לתיקיית Documents מציינים כי מדובר במחיקה מוחלטת, הדיווחים המתייחסים לתיקיות אחרות מגוונים וחלקם מציין כי מדובר “רק” בשינוי המיקום של התיקיה. העקבות הנ”ל אנו ממליצים להמתין עם התקנת העדכון ובכל מקרה לבצע גיבוי מקדים ! מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- TechRepublic) ; הערה: הבעייה המתוארת לעיל (מחיקת קבצים) אינה גורפת ומתרחשת כנראה רק במקרים/במחשבים מסוימים בלבד.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.