AV-TEST: תוכנות האנטי-וירוס הטובות לסביבת Windows 10

חברת המחקר העצמאית AV-TEST המתמחה בבדיקת רמת הביצועים ובדירוג רמת האיכות של תוכנות אנטי-וירוס (AntiVirus) פרסמה דוחות עדכניים (08/2018) המציגים את רמת הביצועים (הכוללת) של תוכנות אנטי-וירוס המיועדות למשתמשים ביתיים/פרטיים (Home Users) ולמשתמשים עסקיים/ארגוניים (Business User) העובדים עם מחשבים המתבססים על מערכת ההפעלה Windows 10. התוצאות שהתקבלו לא שונות מהותית מתוצאות המבדקים הקודמים, יחד עם זאת נראה כי Windows defender שקיבלה במבדק התוכנות המיועדות למשתמשים ביתיים 17.5 נקודות (מתוך 18) ו- 18 נקודות (מתוך 18) במבדק התוכנות המיועדות למשתמשים עסקיים ממשיכה להשתפר ולהציג ביצועים טובים בסביבה הביתית ובהחלט גם בסביבה הארגונית. מידע נוסף זמין ב:

פרטים נוספים זמינים במקור הידיעה. (המקור- AV-TEST Twitter)

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.