Google Images, זכויות יוצרים

גוגל (Google) מתכוונת לשפר את הטיפול בהגנה על זכויות היוצרים של תמונות (Images), במסגרת זו תתחיל החברה להציג למשתמשים ב- Google Images (גוגל תמונות) מידע רלוונטי שיאפשר הגנה טובה יותר על הזכויות (Copyright) של היוצרים (צלמים וכדומה) והאתרים בהן מאוחסנות/מוצגות התמונות (Creator and Credit Information).  המידע (Copyright notice) אותו תתחיל החברה להציג בקרוב יאפשר למשתמשים לזהות את בעלי הזכויות ביתר קלות ולצמצם את הפרת הזכויות. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- engadget) ; הערה: שדרוג זה של הטיפול בזכויות יוצרים הוא חלק משדרוג רחב יותר של מנגנון ה- Google Images.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.