סריקת קבצים חשודים

כלי העזר המקוונים (Online Tools) שלהלן מאפשרים לך לסרוק במהירות וביעילות קבצים (File Scan) החשודים כזדוניים (Malicious). כלים אלו, המתמקדים בקבצים בודדים משלימים את היכולות של תוכנות האנטי-וירוס (AntiVirus) המסורתיות הסורקות על פי רוב (כברירת מחדל) את התקני האחסון המותקנים במחשב.

הערות והרחבות:

  • תוכנות האנטי-וירוס המסורתיות (מסחריות ו/או חינמיות) מסוגלות עקרונית (בכפוף לשינוי בהגדרות התצורה/התפעול) גם הן לסרוק קבצים בודדים.
  • השימוש הבסיסי בכלי העזר הנ"ל אינו מחייב Login, אולם, התחברות באמצעות חשבון מתאים עשויה לאפשר גישה למאפיינים וליכולות נוספות.
  • ההגדרה של קובץ חשוד עשויה להיות בעייתית, לכן, נדמה לנו כי כדאי להתייחס לקבצים לא מוכרים ו/או לקבצים שהגיעו ממקורות חיצונים (דוא"ל, אתרי אינטרנט שונים וכדומה) כאל קבצים חשודים.
  • מאמר זה מוגש “כמות שהוא” (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם.  הורדה ו/או התקנה של תוכנות כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה.
התגובות סגורות.