NewFileTime: שינוי חתימת הזמן של קבצים ותיקיות

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי NewFileTime מאפשר לך לשנות את חתימת/חותמת הזמן (Timestamp) של קבצים ו/או תיקיות. בפועל, מאפשר לך הכלי לשנות בקלות ובפשטות וללא כל צורך בידע טכני משמעותי את התאריך ו/או את השעה בה נוצר (Created) הקובץ (או התיקייה) , נפתח (Accessed) או נערך (Modified).

הערה:
אין בפרסום זה משום רצון ו/או כוונה כל שהיא לעודד ו/או להמליץ על פעילות שאינה חוקית ו/או אתית.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.