Microsoft תעלה את המחיר של Office 2019 ו- Windows 10 Enterprise

מיקרוסופט (Microsoft) מתכוונת להעלות את המחיר של חבילת היישומים Office 2019 (גרסה מקומית) ללקוחות עסקיים (Commercial/Business Customers) ב- 10% (ביחס למחיר של חבילת היישומים Office 2016), עלייה זו תייקר גם רישיונות CAL, Core CAL ועוד. כמו כן, מתכוונת החברה להשתמש במונח E3 רק עבור רישיונות/מנויים מסוג Per User (ולא Per Device), ולכן, הרישוי/המנוי הנקרא Windows 10 Enterprise E3 per User יקרא על פי המתכונת החדשה Windows 10 Enterprise E3. הגרסה הנקראת Windows 10 Enterprise E3 per Device תקרא על פי המתכונת החדשה Windows 10 Enterprise, מחירה של גרסה זו יעלה כך שהמחיר של Windows 10 Enterprise E3 (לשעבר Per user) והמחיר של Windows 10 Enterprise(לשעבר Per device) יהיה זהה. כל השינויים המתוכננים אמורים להיכנס לתוקף ב- 01/10/2018,  מידע נוסף (הכולל התייחסות גם ל- E5) זמין במקור הידיעה. (המקור- ZDNet)

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.