Oracle Java SE 8, עדכון חדש ושינוי בתנאי הרישוי

אורקל (Oracle) שחררה עדכון (Update 181) עבור Java SE 8. כמו כן שחררה מסמך המתאר ומפרט את השינויים הבאים בתנאי הרישוי של המוצר: עדכונים עבור משתמשים פרטיים (יחידים) ימשיכו להיות זמינים על פי תנאי הרישוי הנוכחיים (הקיימים) עד לסוף 2020. עדכונים עבור משתמשים ארגונים ועסקיים יחייבו החל מינואר 2019 רישוי מסחרי (Commercial license), מידע נוסף זמין ב: Oracle

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.