Everbe Ransomware Decryptor: כלי פענוח לוירוס הכופר Everbe

חוקרי האבטחה  Michael Gillespie ו-  Maxime Meignan שחררו כלי פענוח (Decryptor) המסוגל להסיר את ההצפנה (Encryption) מקבצים שהוהתקפו והוצפנו באמצעות וירוס הכופר Everbe Ransomware. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer).

הערה:

קישורים לכלים הוספים המאפשרים את הסרת ההצפנה מקבצים (פענוח) שהותקפו ע”י תוכנות כופר (וירוסי כופר) זמינים ב: Suppware

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.