תיקון תקלות במערכת ההפעלה Windows 10

כלי העזר הבאים עשויים לאפשר לך לתקן (Fix/Repair) מגוון רחב של תקלות  במערכת ההפעלה Windows 10. השימוש בכלים (המיועדים בעיקר לאנשי מקצוע ו/או למשתמשים שיש להם את הידע הנדרש) עשוי במקרים מסויימים לקצר את משך הזמן הנדרש לתיקון ו/או למנוע (לצמצם) את הצורך בהתקנה מחדש (Reset this PC).

 

התגובות סגורות.