Google סוגרת את השירות Goo.gl המייצר כתובות URL קצרות

גוגל (Google) מתכוונת לסגור את השירות Goo.gl המייצר כתובות URL קצרות. מהמידע אותו פרסמה החברה עולה כי עד ל- 18/04/2018 יפעל השירות כרגיל, החל מתאריך זה יוכלו להשתמש בשירות חברים רשומים בלבד. ב- 30/03/2019 יסגר השירות לכל סוגי המשתמשים באופן סופי. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- The Verge) ; הערה: כתובות URL קצרות שנוצרו באמצות השירות ימשיכו לפעול גם לאחר שהשירות יסגר.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.