Ransomware Decryption: פענוח קבצים שהוצפנו ע"י תוכנות כופר

להלן, אוסף קישורים לחברות וחוקרים המפתחים ומציעים אוסף רחב ומגוון של תוכנות/כלי פענוח לוירוסי (תוכנות) כופר (Ransomware decryption Tools). כלים אלו עשויים לאפשר למשתמשים (שיש להם את הידע הנדרש) להסיר את ההצפנה מקבצים שהוצפנו באמצעות תוכנות כופר שעבורן פותחו כלי פענוח. שים לב ! על מנת להפעיל ולהשתמש בכלי פענוח יש לזהות תחילה את סוג תוכנת הכופר שהצפינה את הקבצים, מידע אודות כלים שעשויים לאפשר לך לזהות, זמינים באתר.

Security and Privacy..I

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.