Windows 8.1 עברה לשלב התמיכה המורחבת

ב- 09/01/2018 הסתיימה תקופת התמיכה הרגילה (Mainstream support) במערכת ההפעלה Windows 8.1 והחלה תקופת התמיכה המורחבת (Extended support) שתימשך עד ל- 20/01/2023. במסגרת התמיכה הרגילה סיפקה Microsoft (מיקרוסופט) עדכוני אבטחה, עדכונים שאינם עדכוני אבטחה ועוד, במסגרת התמיכה המורחבת תספק החברה (בדר”כ) עדכוני אבטחה בלבד. מידע נוסף זמין במקור הידיעה (המקור- Hot Hardware)

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

,

התגובות סגורות.