Meltdown and Spectre: כלים ומשאבים שימושיים

בהמשך לפרסומים הקודמים בנושא, להלן אוסף מרוכז של כלי עזר ומשאבים שונים שעשויים לעזור בהבנת הבעיה וביכולת להתגונן ולצמצם את הסיכון (עד כמה שניתן בשלב זה). ובהמשך לשאלות ולהערות המתקבלות,  נדמה לנו כי חשוב להפנים שההתמודדות עם פרצות האבטחה שהתגלו תארך זמן וכי לא מדובר באירוע שיסתיים בהתקנת עדכון שסוגר את הפרצה. להלן אוסף הכלים והמשאבים:

 

התגובות סגורות.