BlankAndSecure: מחיקת קבצים, לצמיתות, וללא אפשרות שחזור

מחיקה יזומה של קבצים רגישים באמצעות פונקציית המחיקה הסטנדרטית של מערכת ההפעלה (Delete) עלולה להיות בעייתית ולסכן את המשתמש היות וניתן (עקרונית) די בקלות לשחזר (Recover) את הקבצים שנמחקו. כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי BlankAndSecure מאפשר לך למחוק קבצים לצמיתות וללא אפשרות ממשית לשחזר את הקבצים שנמחקו. עלי מנת למחוק קובץ/ קבצים בצע את הפעולות הבאות:

  • הפעל את היישום
  • גרור אליו את הקובץ או הקבצים אותם אתה רוצה למחוק לצמיתות.
  • לחץ על Delete

#  BlankAndSecure,  יישום נייד, תוכנה חינמית.

הערות והרחבות:

  • הליך המחיקה של קובץ כולל כתיבת מספרים אקראיים (Random numbers) לקובץ טרם מחיקתו. הפרמטר Overwrite X times מאפשר לך להגדיר את מספר הפעמים בהם יכתבו מספרים אקראיים לקובץ.
  • בחירה באפשרות “Fill the free space with RANDOM NUMBERS” (שאינה קשורה ישירות להליך המחיקה) מפעילה מנגנון הכותב מספרים אקראיים לשטח הפנוי בדיסק/בהתקן האחסון, הליך זה מסיר את העקבות המעידים כי נעשתה מחיקה של קבצים.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.