USBDeview: פרטים ומידע אודות התקני USB מחוברים ו/או אודות התקנים שהיו מחוברים בעבר

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי USBDeview מציג מידע רב אודות כל התקני ה- USB המחוברים למחשב ו/או אודות כל ההתקנים שהיו מחוברים למחשב בעבר. הרצת הכלי מציגה את הפרטים הבאים (רשימה חלקית) שעשויים לדעתנו להיות שימושיים מאוד בנסיבות המתאימות: שם ההתקן (Device Name), תאורו (Device Description), סוג ההתקן (Device Type), מספרו הסידורי של ההתקן (Serial Number), תאריך החיבור של ההתקן למחשב (Created Date) ועוד.

  • USBDeview,  יישום נייד, תוכנה חינמית.

הערות והרחבות:

  • כלי זה עשוי לאפשר בדיקות ראשוניות ובסיסיות של אירועי אבטחה בהם קיים חשד למעורבות של התקני USB שחוברו למחשב.
  • בהמשך לסעיף הקודם, אנו ממליצים למשתמשים לקרוא בעיון רב (לפני השימוש) את הנחיות היצרן ובעיקר את הההבהרות לגבי המגבלות (Known Limitations/Issues) הקיימות.

Forensics..I
USB..I
Supp..I

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.