Bitdefender Ransomware Recognition Tool: זיהוי תוכנות (וירוסי) כופר

על מנת לנסות ולהתמודד עם תוצאותיה של מתקפת כופר (Ransomware) שגרמה להצפנת קבצים במחשב של הקרבן יש לנסות ולברר באם קיים קוד פענוח (Decryptor) שעשוי לאפשר את הסרת ההצפנה מהקבצים שנפגעו. אולם כדי לבדוק זאת יש לזהות תחילה את תוכנת הכופר שפעלה במחשב (גרסה ותת גרסה במידה וקיימת) והצפינה את הקבצים. כלי העזר הנייד והחינמי Bitdefender Ransomware Recognition Tool  המתמחה בזיהוי תוכנות כופר עשוי לסייע ולזהות בעבור הקרבן או מי מטעמו את התוכנה הזדונית.

Ransomware..I
Supp..I

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.