Process ID: זיהוי פרוססים

Process (תהליך) הוא מנגנון (תוכנית מחשב) המאפשר ליישום (Application) לפעול (לרוץ) ולבצע את המשימה עבורה נוצר. למעשה, ניתן לצורך הפשטות להתייחס לפרוסס כאל סוג של תוכנת עזר הממירה את שורות הקוד הכתובות ביישום הראשי ליישום המסוגל לבצע (exe) את המשימה שעבורה נוצר.

  • יישומים רבים משתמשים ביותר מפרוסס אחד.
  • פרוססים מופעלים ע”י המשתמש ו/או ע”י מערכת ההפעלה.
  • כל פרוסס פועל כיישום עצמאי הצורך את משאבי המעבד והזיכרון הנדרשים לפעולתו.

גורמים שונים כמו ירידה בביצועים, ברור חשד להדבקת המחשב בוירוס ועווד יכולים לגרום לכך שתצטרך לבחון את רשימת הפרוססים הפעילים ולזהות אותם, כלי העזר הבאים (תוכנות ושירותים מקוונים) עשויים לאפשר לך לקבל מידע ולזהות את הפרוססים שאינם מוכרים לך:

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.