File encryption: הצפנת קבצים ותיקיות

כלי העזר החינמיים הבאים מאפשרים לך להצפין קבצים ו/או תיקיות ולשפר באופן משמעותי את ההגנה על חומרים (קבצים) רגישים (ראה הערה) המאוחסנים בדיסק המקומי ו/או מועברים לאחסון בענן ו/או נשלחים כקבצים מצורפים (Attachments) להודעות דואר אלקטרוני.

  • CrococryptFile,  מנגנון הצפנה המתבסס על הצפנה ישירה מתוך סייר הקבצים. פתח את סייר הקבצים (File explorer) ובחר/סמן את הקובץ או התיקייה אותם אתה רוצה להצפין, לחץ על המקש הימני (Right click) של העכבר ובחר ב- Encrypt via CrococryptFile
  • Cryptomator , מנגנון הצפנה המתבסס על העברת קבצים לתיקיה מוגנת (Vault).
  • VeraCrypt , מנגנון הצפנה המתבסס על העברת קבצים ותיקיות למיכל (Container) מוגן שנוצר בתהליך התקנת התוכנה.
  • EncryptOnClick , מנגנון הצפנה המתבסס על הצפנה ישירה מתוך סייר הקבצים באמצעות ממשק פשוט וידידותי.
  • AxCrypt , מנגנון הצפנה המתבסס על הצפנה ישירה מתוך סייר הקבצים.

הערות והבהרות:

  • כלי הדחיסה החינמי 7Zip כולל (גם) מנגנון הצפנה (AES-256) מומלץ.
  • קבצים רגישים, הם קבצים הכוללים מידע אישי סודי, פיננסי, רפואי או מידע אחר שחשיפתו לגורמים שאינם מורשים עלולה לגרום נזק.
  • חלק מהיצרנים מציעים גם גרסאות מסחריות (בתשלום) משופרות.

Security and Privacy..I, Supp..I

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.