נטרול מנגנון העדכון האוטומטי Windows Update

כלי העזר החינמיים הבאים מאפשרים למשתמש לנטרל (לחסום / לבטל) במהירות וללא צורך בידע טכני משמעותי את פעולת מנגנון העדכון האוטומטי Windows Update. נטרול מנגנון העדכון שאינו מומלץ עקרונית חייב להיעשות רק במידה ונוצרו נסיבות מיוחדות (ראה הערה) המצדיקות זאת ובאופן זמני בלבד.

  • StopUpdates10,  מפתח היישום מאפשר הורדה של גרסה רגילה (המחייבת התקנה) וגרסה ניידת (Portable).
  • Win Updates Disabler, יישום זה מאפשר למשתמש לנטרל גם את תוכנת האנטי-וירוס Windows Defender  וגם את מנגנון חומת האש Windows Firewall.
  • Windows Update Blocker, יישום זה מנטרל כמו היישום הקודם את ה- Windows Update Service. האפשרות Protect service settings מונעת שינוי בלתי מבוקר/יזום של ה- Windows Update Service.

הערות והבהרות:
מניעה זמנית של פעולת מנגנון העדכון האוטומטי יכולה להיעשות מהסיבות הבאות,  צורך דחוף וזמני למנוע שינויים כל שהם במחשב (הורדות והתקנות המשנות את מערכת הרישום וכדומה), צורך דחוף וזמני למנוע אתחול (Restart) לא יזום של המחשב ועוד.

Windows Update..I
Supp..I

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

,

התגובות סגורות.