Windows 10 Updates: מנע התקנת דרייברים ועדכונים בעייתיים.

כלי העזר wushowhide.diagcab מאפשר למשתמשי מערכת ההפעלה Windows 10 (חלונות 10) למנוע התקנה של עדכונים (Updates) ו/או דרייברים (Drivers) בעייתיים. בפועל, מונע כלי העזר באופן זמני (Temporarily prevent) התקנה חוזרת אוטומטית של עדכון או דרייבר שהתגלו כבעייתים והוסרו ע"י המשתמש.  להלן תיאור הפעולות הנדרשות על מנת למנוע או לאפשר התקנה אוטומטית של עדכונים או דרייברים שהתגלו כבעייתיים:

  • הסר את העדכון או הדרייבר הבעייתי (Uninstall updare/Roll Back Driver).
  • הפעל (הרץ) את כלי העזר wushowhide.diagcab.
  • לחץ על Hide updates, סמן את העדכון או הדרייבר הבעייתי ולחץ על Next.
  • לאחר סיום ההליך לחץ על על Close.
  • הפעל את כלי העזר מחדש ולחץ על Show hidden updates כדי לוודא שהעדכון שבחרת אכן מופיע ברשימה.
  • במידה ואינך רוצה לאפשר התקנה מחדש אל תסמן את הפריט/ים המופיעים ברשימה ולחץ על Next.
  • במידה ותרצה לבטל את ההסתרה ולאפשר את ההתקנה האוטומטית מחדש, סמן את העדכון או הדרייבר הרלוונטי ולחץ על Next.

מידע נוסף זמין ב:  KB3073930, KB3183922

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק Suppware-C

Supp..I
Windows Update..I

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.