SpyShelter Security Test Tool, כלי לביצוע בדיקות אבטחה ייעודיות

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי SpyShelter Security Test Tool מאפשר למשתמש להריץ שש בדיקות אבטחה שונות הבודקות באמצעות סוג של סימולציה את יכולתו של גורם עוין לגשת (באמצעות קוד זדוני שהוחדר למחשב) למערכות שונות במחשב ולשלוף מהם מידע (לגנוב מידע).  להלן תאור מתומצת של ששת הבדיקות ומשמעותן:

  • KeyLogging:  בדיקה הבוחנת את יכולתו של קוד זדוני (ייעודי) לנטר ולרשום (לשמור בקובץ ולשלוח לשרתים מרוחקים) את תווי המקלדת (אותיות, מספרים וכדומה) עליהן מקיש המשתמש.
  • Webcam Capture:  בדיקת יכולתו של קוד זדוני ייעודי להתחבר למצלמה המותקנת במחשב.
  • Screeshot:  בדיקה הבודקת את יכולתו של קוד זדוני לבצע צילומי מסך.
  • Clipboard monitoring:  בדיקת האפשרות לשלוף מידע מתוך לוח העזר.
  • System Protection:  בדיקה הבוחנת את יכולתו של קוד זדוני להתחבר למערכת הרישום, לשנות את תיקיית ה- Startup של מערכת ההפעלה ועוד.
  • Sound record:  בדיקת אפשרות הגישה למיקרופון והפעלת הקלטה.

#   SpyShelter Security Test Tool, יישום נייד, תוכנה חינמית.

הערה והבהרה:

  • הבדיקות המתבצעות באמצעות כלי חינמי זה הן בסיסיות וראשוניות.
  • הבדיקותההנעשות באמצעות כלי זה רלוונטיות רק במידה ובמחשב הנבדק מותקנות תוכנות אבטחה שאמורות למנוע גישה למערכות/לפונקציות הנבדקות. כלומר, במידה ובמחשב מותקנת תוכנת Anti-Keylogger ניתן יהיה לבדוק אותה (בדיקה בסיסית) באמצעות התוכנה, במידה ותוכנה כזו אינה מותקנת אין לבדיקה כל משמעות.

#  מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם.  הורדה ו/או התקנה של תוכנות כמו גם גישה לשירותי המקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה) באתרים של יצרני התוכנות ו/או באתרים של ספקי השירותים המקוונים (שירותי ענן).

# מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק Suppware-C #

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.