WD מתכוונת להחליף מספר מוגבל של דיסקים מסוג HGST Ultrastar

יצרנית הדיסקים הקשיחים WD מתכוונת להחליף דיסקים קשיחים מסוג HGST Ultrastar המשמשים בעיקר במערכות מחשוב ארגוניות. מהמידע שהתפרסם עולה כי WD זיהתה מספר לא גדול של דיסקים קשיחים (מהסוג הנ”ל) בעלי פוטנציאל בעייתי שכדאי להחליף בהקדם. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- The Register) ; הערה:  נראה כי מספר הדיסקים הבעייתיים אינו גדול וכי היוזמה של WD היא מניעתית בעיקרה, יחד עם זאת מומלץ לארגונים המשתמשים בדיסקים הנ”ל לפנות ליצרן/לנציג בארץ ולבדוק את הנושא.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.