Avast שחררה כלי פענוח חדשים לוירוסי כופר (Ransomware)

חברת האבטחה Avast שחררה 3 כלי פענוח (Decryption tools) חדשים המיועדים לוירוסי הכופר HiddenTear, Jigsaw ו- Stampado. הכלים החדשים המצטרפים לכלי הפענוח הקיימים יוצרים מאגר מכובד של 14 כלי פענוח שונים שעשויים לעזור בנסיבות המתאימות. מידע נוסך זמין ב: Avast Blog

מידע נוסף הכולל כלי עזר (Tools) ושירותים מקוונים (Online) שעשויים לעזור לאנשי מקצוע ו/או למשתמשים שיש להם את הידע הנדרש להתמודד עם וירוסי כופר (Ransomware) זמין במאמר “Ransomware ID and Removal: זיהוי והסרה (פענוח ההצפנה) של וירוסי כופר”  המיועד בשלב זה רק לחברים בקבוצת הפייסבוק Suppware-C.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.