Netgear שחררה עדכונים דחופים לנתבים

Netgear שחררה עדכוני קושחה (Frimware) ל- 20 מתוך 31 הנתבים (Routers) בהם התגלתה בהם פרצת אבטחה שעלולה לאפשר לגורמים עויינים לחשוף את סיסמת ממשק הניהול הוובי ולהשתלט מרחוק על הנתבים, מידע נוסף וקישור להורדת העדכונים זמין ב: Netgear

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.