Microsoft תפסיק לפרסם Security Bulletins

בהמשך לידיעה הקודמת שפרסמנו בנושא, מיקרוסופט (Microsoft) מפסיקה לפרסם את עלוני האבטחה (Security Bulletins) המסורתיים המציגים בכל חודש את כל העדכונים ששוחררו במסגרת עדכון האבטחה החודשי. החל מפברואר 2017 תפרסם החברה את כל המידע העוסק בעדכונים באמצעות הפורטל הייעודי Security Updates Guide בלבד. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Redmondmag.com)  הערה: נראה כי שיטת המספור הוותיקה MS17-00X תשתנה גם היא.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.