Kaspersky System Checker: בדיקת מחשב ה- PC

כלי העזר Kaspersky System Checker מאפשר למשתמש לבדוק את מצבו של המחשב (PC Checkup). כלי זה, שהוא נייד (Portable) וחינמי (Free) מתמקד בביצוען של בדיקות ופעולות אבחון והוא אינו מתקן (Repair/Fix) את התקלות/הבעיות והכשלים שהתגלו (במידה והתגלו). הליך הבדיקה הנמשך מספר דקות כולל מגוון רחב של בדיקות אבטחה (Security) ומערכת (System) ביניהן גם, זיהוי ואיתור וירוסים תולעים ומזיקים אחרים (Malware), זיהוי חולשות (Vulnerabilities) ועוד. עם סיום הבדיקה מוצג למשתמש דו"ח (Scan Results) הכולל גם מידע מגוון על מרכיבי ומאפייני מערכות החומרה והתוכנה של המחשב.

Supp..I,  Diag..I

התגובות סגורות.