דחיסת קובצי PDF

הטיפול בקבצי PDF גדולים (מאוד) עלול להיות בעייתי (במקרים מסויימים), פתיחתם של הקבצים עלולה להימשך זמן רב (יחסית), שליחתם באמצעות הדואר האלקטרוני עלולה להיות בנסיבות מסויימות בלתי אפשרית ושילובם באתרי Web ו/או ברשתות חברתיות (פייסבוק לדוגמה) עלולה גם היא להיתקל בקשיים. כלי העזר הבאים מאפשרים לך לדחוס (לכווץ) קבצי PDF ולהקטין את נפחם (גודלם).

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.