Compress a PDF File: כיווץ / דחיסה של קבצי PDF

הטיפול בקובצי PDF גדולים (מאוד) עלול להיות בעייתי (במקרים מסויימים), פתיחתם של הקבצים עלולה להימשך זמן רב (יחסית), שליחתם באמצעות הדואר האלקטרוני עלולה להיות בנסיבות מסויימות בלתי אפשרית ושילובם באתרי Web ו/או ברשתות חברתיות (פייסבוק לדוגמה) עלולה גם היא להיתקל בקשיים. כלי העזר הבאים מאפשרים למשתמש לדחוס (לכווץ) קובצי PDF ולהקטין את נפחם (גודלם).

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

,

התגובות סגורות.