Netgear מטפלת בפרצות אבטחה שהתגלו בנתבים

בהמשך לידיעה הקודמת שפרסמנו בנושא, Netgear אכן מאשרת כי בחלק מדגמי הנתבים (Routers) של החברה קיימת פרצה/חולשה (Vulnerability) וכי הנושא מטופל בדחיפות. גרסה חדשה של Firmware עדכני שיטפל בבעיה ישוחרר בקרוב, בשלב זה (כבר כעת) ניתן להוריד את גרסת ה- Beta של ה- Firmware החדש, מידע נוסף זמין ב: Netgear.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.