Windows 10 תרוץ על מעבדי ARM

מערכת ההפעלה Windows 10 תרוץ לראשונה על מעבדי ARM (מסוג Qualcomm SnapDragon), יישומי x86 Win32 יופעלו (ירוצו) באמצעות אמולטור (Emulator) ייעודי.  מחשבים ניידים שיתבססו על מעבדי ARM יספקו יעילות רבה יותר בעבודה עם סוללות, כלומר, זמני סוללה ארוכים (משמעותית) בהשוואה לזמני העבודה המוכרים כיום. אין ספק כי התמיכה של חלונות במעבדי ARM ושיתוף הפעולה בין Microsoft, Qualcomm ו- Intel עשויים לגרום לשינויים  בעולם ה- PC, יחד עם זאת, נדמה לנו כי בשלב זה לא ניתן עדיין להבין ו/או להעריך את ההשפעות המלאות והממשיות של התפנית הטכנולוגית הצפויה, מידע נוסף זמין ב: Microsoft Windows Experience Blog

# מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק Suppware-C #

התגובות סגורות.