Windows 10 / Sign-in: נטרול סיסמה לאחר חזרה ממצב שינה

[פרסום זה מתייחס ל- Windows 10 / 1607] … על פי הגדרות ברירת המחדל (Default) צריך המשתמש להקליד את סיסמת (Password) החשבון (User account) לאחר חזרה ממצב Sleep (שינה) למצב עבודה רגיל, על מנת לנטרל אפשרות זו בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על כפתור Start (התחל) ואח"כ על Settings (לחילופין, ניתן ללחוץ על שילוב המקשים Win+I).
  • לחץ על Accounts ואח"כ על Sign-in options
  • זהה את תת הסעיף Require sign-in (הממוקם ראשון מלמעלה), לחץ על החץ בתיבת האפשרויות ובחר ב- Never.

הערה:
נדמה לנו כי לא מומלץ לבטל את הצורך בהקלדת סיסמה ללא סיבה ממשית (תפעולית), שיקולי נוחות אינם סיבה מספקת (לדעתנו) במקרה זה.

#  Windows 10
#  Sign-in
#  Sleep

# מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק Suppware-C #

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.