Windows 10 / Recent Items: גישה מהירה לפריטים האחרונים

[פרסום זה מתייחס ל- Windows 10 / 1607] … גישה מהירה לתיקיית ה- Recent Items (פריטים אחרונים) הכוללת את רשימת הפריטים (קבצים ותיקיות) אליהן ניגשת לאחרונה עשויה להיות שימושית מאוד, על מנת  לצפות (View) בתיקייה ועל מנת להצמיד (Pin) אותה לפריטי ה- Quick access (גישה מהירה) בצע את הפעולות הבאות:

  • הפעל את סייר הקבצים (File Explorer).
  • מחק את הטקסט שבתיבת הטקסט הממוקמת בין סרגל הכלים ורשימת הקבצים והתיקיות.
    101116a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • הקלד בתיבת הטקסט:
    101116b

 

 

  • אתר את Quick access (גישה מהירה), לחץ על המקש הימני של העכבר (Right click) ובחר ב- Pin current folder to quick access (הצמד את התיקייה הנוכחית לגישה מהירה), תיקיית ה- Recent Items תתווסף לרשימת הפריטים שברשימת ה- Quick access.
    101116c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  Windows 10

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.