זיהוי תמונה ערוכה

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי JPEGsnoop עשוי לאפשר לך לזהות תמונות (Images/Photos) ערוכות (Edited). כלי העזר, המציג מידע רב (Metadata) אודות התמונה, מספק (גם) הערכה (Assessment) אודות מקוריות התמונה (קרי, מקורית או ערוכה). ראה הערות והרחבות בהמשך.

הערות והבהרות:

 • הערכת המקוריות של התמונה (ערוכה/מקורית) מדווחת למשתמש באמצעות ארבעת רמות ההערכה הבאות:
  – Class 1,  התמונה ערוכה.
  – Class 2,  קיימת סבירות גבוהה כי התמונה ערוכה.
  – Class 3,  קיימת סבירות גבוהה כי התמונה מקורית.
  – Class 4,  לא ברור באם התמונה ערוכה או מקורית.
 • הערכת המקוריות מוצגת בסוף הדו"ח (ASSESSMENT: Class 3 – Image has high probability of being original)
 • עקרונית ניתן לעדכן (…Tools / Add) את כלי העזר ולשפר (כנראה) את רמת הדיוק של הערכת המקוריות.
 • הפורמטים הנתמכים הם:  JPG, THM, AVI, DNG, PSD, RAW (CRW, .CR2, .NEF, .ORF, .PEF), MOV, PDF
 • שים לב ! המידע אודות מצב התמונה (ערוכה/מקורית) מוגדר כהערכה (Assessment) בלבד.
התגובות סגורות.